Sint-Laurentiuskerk Hamont


Oppervlakte: 1135 m² (14.550 m³)
Hoogte van de toren: 62 m
843 zitplaatsen

Een van de belangen van de Sint-Laurentiuskerk in Hamont ligt hierin dat ze een van de weinige complete neogotische kerken in Vlaanderen is en bij restrictie zeker in de Limburgse Noorderkempen.

Veelal werden de oudere kerken in neogotische stijl verbouwd met behoud van de oude gotische toren (bv. Lommel en Neerpelt) of het oude koor (bv. Achel en Peer).

Vandaar begrijpelijk de hoge kostprijs van de Hamontse kerk, zeggen en schrijven 230.000 goudfrank ruwbouwkosten. De afwerking bedroeg nog eens 120.000 goudfrank.

Een belangrijke historische waarde wordt dan ook gevormd door de meer dan louter financiële inzet van de plaatselijke parochie, vooral van de teutenfamilies, om dit toenmalige nieuwbouwproject tot een goed einde te brengen.
De artistieke waarde springt eveneens in het oog. De “kathedraal van het noorden”, in 1903-1904 gebouwd naar ontwerp van de Nederlandse architecten Jozef Cuypers (1861-1949) uit Roermond en Jan Stuyt (1868-1949) uit Amsterdam is kenschetsend voor de zogenaamde Cuypers-architectuur, die het accent legt op het afleesbaar houden van de verschillende bouwmaterialen (divers gekleurde baksteen, tegels, hard- en zandsteen) en verder getypeerd wordt door slanke opengewerkte torenspitsen. Het roerende kunstpatrimonium, dat zowel afkomstig is uit de oude kerk als speciaal ontworpen werd voor de nieuwe neogotische, geeft aan de Sint-Laurentiuskerk tevens een bijna museale waarde, getuige de recente inrichting van de doopkapel tot een schrijn van de rijke beeldenschat.Bijzondere kunstschatten
De talrijke 17de en 18de eeuwse hardstenen grafkruisen, die ten noorden en ten oosten van de kerk staan opgesteld.
Het geheel van glasramen van hoge kwaliteit (hoogkoor) door Gust Ladon te Gent 1907 tot 1918
De glasramen (transept en zijbeuken) door Osterrath te Luik 1924
Een merkwaardige Laat-Romaanse Sedes Sapientiae (zittende Maria met het Kind) uit 1250
Een uitzonderlijke koorkapsluiting in brons daterend uit ca 1300 met de voorstelling van de Kruisiging, waarbij Christus een vol gewaad draagt!