Beeldbank


Alvorens direct door te gaan naar onze beeldbank hebben we er hierna enkele kanttekeningen gemaakt, zodat u weet waar u zich bij onze beeldbank aan mag verwachten. Met “we” bedoelen we Heemkundige Kring De Goede Stede Hamont en Documentatiecentrum Dr. Bussels.

Wat verstaan we onder een beeldbank

Beeldbanksoftware is een platform dat het mogelijk maakt om beeldmateriaal online te organiseren, te beheren en te delen. In een beeldbank kunnen allerlei type beeldbestanden en data worden opgeslagen. Denk hierbij aan foto’s en video’s, maar ook aan pdf’s, boeken, interviews, dialecten, andere geluidsfragmenten en presentaties.

Afhankelijk van hoe de softwareleverancier zijn programmatuur heeft ontwikkeld, spreken we dus eigenlijk over meerdere beeldbanken met ieder zijn eigen soort gegevens.

Waarom we gebruik willen maken van een beeldbank

We willen, zoals het spreekwoordelijke “2 (of meer) vliegen in één klap vangen” aangeeft, de beeldbank inzetten om:

 • Meer grip te krijgen op wat we allemaal aan gegevens hebben en op de manier waarop we die gegevens bewaren
 • Een degelijke back-up buitenshuis te hebben
 • Waar mogelijk gegevens te ontsluiten voor of aan te bieden aan de buitenwereld.

De komende jaren worden de beeldbanken uitgebreid

Zonder bij de start de precieze aantallen en een exacte volgorde van invoering te kunnen geven, gaan we ons buigen over:

 • 2500 objecten die veelal deel uitmaken van de geschiedenis van Hamont-Achel
 • 860 artikelen uit ons tijdschrift Grevenbroeker Echo´s, zodat online in deze artikelen kan worden gezocht en gelezen
 • Meer dan 1000 gichten (wettelijke overdrachten, bekrachtigd door schepenen) van de afgelopen eeuwen, gekoppeld aan ruim 13000 personen
 • 1000 filmposters van films uit de gloriejaren van Cinema Walburg met allerlei bij de film behorende gegevens
 • 1200 boeken over of van Hamont-Achel en de regio Limburg
 • 40000 foto´s uit ons fotoarchief

Info over de knoppen op de menubalk

 • In de menubalk zijn alle knoppen opgenomen inclusief die voor toekomstig gebruik
 • De donkere knoppen zijn voor beeldbanken die op dit moment live zijn, de lichtere knoppen zijn voor nog te realiseren beeldbanken
 • De knop “Bidprentjes” gaat niet naar een echte beeldbank, maar geeft de mogelijkheid in onze database met 700.000 personen te zoeken, zonder dat u de beeldbank moet verlaten

Klik op

 

 

om naar de betreffende beeldbank te gaan.