Bestuur

Het bestuur van De Goede Stede Hamont is als volgt samengesteld.

Dagelijks bestuur


Voorzitter
Luk van de Sijpe

(historisch onderzoek, erfgoedonderzoek)


Secretaris
Guido Tijskens

(genealogie en historische documentatie)

Penningmeester
Mathieu Schuurmans

(genealogie en historisch onderzoek, registratie ledenbestand)

Overige bestuursleden


Anny van Dooren

(algemene leiding van het Documentatiecentrum Dr. Bussels, bibliotheekbeheer)

Ronny Mertens


(beheer materiaal, organisatie en uitbouw van het bidprentjesarchief)


Leo Noten

(oud-voorzitter)