Het oude Catharinadal


In 1432 werd in Achel het eerste Kempisch klooster opgericht door de gezusters Maria en Catharina Jacobs uit Overpelt.
Zij stichtten een klooster van de Franciscaanse reguliere derde orde.
De twee gezusters kregen van de plaatselijke heer van Grevenbroek een stuk grond en een woning ter beschikking. Later verkregen zij nog meer voorrechten
Prinsbisschop Jan van Heinsberg gaf in 1439 de definitieve goedkeuring aan deze stichting.Het klooster van …


… Sint Catharinadal kende van meetaf aan een bloei. Reeds in 1452 was de kloostergemeenschap te groot geworden en stichtte Achel een zusterklooster in Dommelen.
Dank zij de stichting van veel jaargetijden, milde giften van weldoeners en de inkomsten uit de arbeid, was dit klooster financieel gezond.Zo werd in 1494 de nieuwe kerk door Libert hulpbisschop van Luik ingewijd. De grootste bouwactiviteit vond in 1724 plaats, toen de zusters het complex uitbreidden in functie van het onderwijs aan meisjes van Achel en omgeving.Zoals bekend verdwenen alle kloosters in de “storm van de Franse revolutie”.
In 1798 werd het klooster opgeheven en de 28 zusters vertrokken voor het grootste gedeelte naar Moergestel (NL.).
Het klooster werd door de Franse overheid openbaar verkocht. Een zekere Bloemaars uit Weert werd de nieuwe eigenaar die de gebouwen voor het grootste gedeelte sloopte. De traditie wil dat het protestants kerkje van Budel opgetrokken is met het afbraak materiaal van het Achels klooster.

In 1809 kocht de Achelse burgemeester de Leonaerds het resterende complex op en werd het uiteindelijk omgevormd tot een pachthoeve.
De wal en de gracht is ten dele bewaard en de werkkamer (spinhuis) met een merkwaardige kelder is het enige dat van het oude kloostercomplex tot op heden bewaard gebleven is. Helaas is deze kelder onlangs verbouwd tot een woonhuis en dus niet meer origineel.