Zwarte dag voor erfgoed Hamont-Achel en dat juist op Erfgoeddag !!

Hamont-Achel maakt een erg slechte beurt

Vandaag is het in Vlaanderen Erfgoeddag, normaal een inspirerende dag om ons rijk erfgoed open te stellen en de betekenis ervan te actualiseren.
In Hamont-Achel was het vandaag tegenovergestelde aan de hand

Want wat reeds lange tijd gevreesd werd, is gisteren gebeurd: de totale ineenstorting van de oudste hoeveschuur uit Noord-Limburg: Beverbeek (de Laathoeve).
De Erfgoedverenigingen van Hamont-Achel pleiten al meer dan 10 jaar om aan de verwaarlozing van deze hoeve een einde te stellen. Blijkbaar kon/kan niemand dit beletten, terwijl het een nationaal monument is. Wat is er toch aan de hand?

Moeten alle monumenten in Hamont-Achel op deze manier verdwijnen? Dit is een grote schande voor Hamont-Achel.
Beverbeek heeft een enorme historische en culturele betekenis: het was een plaats waar de vervanger van de prinsbisschop werkte, het was een vergaderplaats van de oude schepenbank, zeg maar het middeleeuwse gerecht, het was één van de belangrijkste halteplaatsen van de postkoetsroute van Nederland naar Duitsland met paardenwisseling en het was een afspanning op de route van Antwerpen naar Keulen. Tot voor kort was een groot gedeelte van de site redelijk bewaard. Nu is de paardenwisselingsschuur volledig plat.
Intussen kan het zwarte-pietenspel beginnen: wie is de schuldige?
In elk geval hebben de erfgoedverenigingen de zaak heel duidelijk gemaakt bij het stadsbestuur en de Vlaamse Gemeenschap. Vorig jaar in maart nog trokken zij aan de alarmbel bij de Vlaamse Overheid.


Hoewel de Vlaamse wetgever te weinig financiële steun geeft aan bezitters van erfgoed, zijn er toch voldoende middelen om verval tegen te gaan. Met enkele ingrepen en met een aantal subsidieregelingen aan te vragen was dit niet gebeurd.

De Erfgoedkoepel van Hamont-Achel vraagt nu de volledige herstelling van deze schuur.