Topstuk uit de kerkschat van de Sint-Laurentiuskerk prijkt op de eerste tentoonstelling van Parcum in Leuven

Deze week opende in de prachtige site van de abdij van het Park in Leuven een prestigieuze tentoonstelling over kerkelijk erfgoed onder de titel: “Van de wereld. Beelden van beslotenheid en bevrijding”.


Uit onze provincie Limburg zijn er slechts weinig tentoonstellingsobjecten geselecteerd.
Een uitzonderlijk stuk komt evenwel uit de kerkschat van Hamont. Het is een grote vergulde zilveren torenmonstrans uit 1910. Dank zij de financiële tussenkomst van de teutenfamilie Simons, die toen 5000 Frank schonk, kon dit prachtige werk aangekocht worden bij de gerenommeerde edelsmid Camille Esser uit Weert.
Het ontwerp zelf was van de hand van architect Cuypers. De torenmonstrans is het liturgisch voorwerp bij uitstek om het H. Sacrament te bewaren en op bijzondere feestdagen aan het godsvolk uit te stallen.

Ook tijdens verschillende processies werd het H. Sacrament in de monstrans rondgedragen door de parochiepriester. Wat de torenmonstrans in het bijzonder zo interessant maakt voor Leuven is de voorstelling van de H. Juliana van Cornillon, de Luikse heilige die aan de basis ligt van de verering van het H. Sacrament in het bisdom Luik, maar ook voor de hele katholieke kerk.
Naast de voorstelling van de H. Juliana, bevat de monstrans nog vele andere voorstellingen van heiligen, evangelisten en van God de Vader: een erfstuk om lange tijd te bestuderen.
Het loont echt de moeite om de nieuwe tentoonstelling in de abdij van het Park te Leuven te bezoeken.

Open van 25/10/2017 tot 25/02/2018.