Op 17 juni is in de Teutenkamer van Hamont een speciale dag voor de fam. Spaas

In samenwerking met de geschied- en heemkundige kring De Goede Stede Hamont proberen we met een aantal familieleden de boeiende geschiedenis van de familie Spaas verder uit te diepen en te documenteren. Op zaterdag 17 juni willen we u graag een overzicht van onze opzoekingen geven.

Voor de uitnodiging voor deze uiteenzetting hebben we ons beperkt tot de afstammelingen van Louis Spaas en Maria Arts. Aarzel niet om foto’s of documenten die het archief of de geschiedenis verder kunnen aanvullen, mee te brengen.