Veiligheidswerken aan de Sint-Laurentiuskerk.
Momenteel worden beperkte maar dringende veiligheidswerken uitgevoerd aan de Sint-Laurentiuskerk te Hamont.

Het is de bedoeling om de top van de toren te vervangen door een aluminium exemplaar.

Bij de afname vandaag bleek de oude constructie uit hout,belegd met lood totaal verrot te zijn en was deze restauratie meer dan dringend.

Ook de torenhaan en bol moeten worden gerestaureerd. Deze werken gaan een grote restauratie van het dak vooraf.

Een deel van de werken kan rekenen op subsidie van de Vlaamse Gemeenschap, een ander deel op onze eigen gemeente.