Site voormalig kasteel Grevenbroek.

Zaterdag 9 oktober werd voor de eerste keer de site van het voormalige kasteel Grevenbroek open gesteld voor het grote publiek. Dat was mogelijk door de toestemming van de huidige eigenaar binnen het project van de Vlaamse Archeologiedagen 2021, in samenwerking met de Erfgoedkoepel Hamont-Achel.
De organisatie werd gecoördineerd door de IOED Lage Kempen.
Ruim 60 kijklustigen kwamen opdagen, maar nog meer konden helaas niet deelnemen, gezien er slechts twee sessies voorzien waren

Bijzonder onderzoeksproject uit de doeken gedaan
Prof. Philippe Desmedt gaf als eerste toelichting over een nieuwe methode om grondresten van gebouwen, hier dus het oude kasteel, op te sporen. Deze wetenschap heet geofysisch onderzoek. Zijn onderzoek kon het kasteel, dat uiteindelijk uit twee delen bestaat, perfect lokaliseren.
Voor deze gelegenheid werden de contouren van het kasteel uitgezet en met lint omgeven. Zo werd ook de omvang voor de bezoekers heel helder.

Een bijzonder kasteel
In een tweede deel van het bezoek confronteerde historicus Luk Van de Sijpe het onderzoek van prof Desmedt met de gegevens uit de archieven. Eerst gaf hij het overzicht van de bewoners van dit kasteel tussen ca 1300 en 1702. Nieuw is de vaststelling dat Robrecht II van Grevenbroek de voornaamste rol speelde en ook de Tomp als torenmolen liet bouwen en de oprichting van Catharinadal sterk ondersteund.
Daarna kregen de bezoekers een beschrijving van het kasteel zoals dat in een rapport uit 1606 tot uiting kwam.
Er was nadien ook ruimte voor vraagstelling.

De activiteit werd algemeen erg gewaardeerd.
Hopelijk kan deze uitzonderlijke site nog meer ontsloten worden.
Onderzoekers vragen ook om, na het historisch en geofysisch onderzoek, ook archeologisch onderzoek mogelijk te maken om een aantal duistere maar essentiële vraagstukken op te lossen.
Helaas ontbreken hiervoor o.m. financiële middelen.