In memoriam Bert Joosten (1926-2017)

We willen ook stilstaan bij het overlijden van ons Achels medelid Bert Joosten die in het afgelopen 2016 nog door het stadsbestuur Hamont-Achel gehuldigd werd met de prijs van culturele verdienste.

Hij overleed op 23 november 2017 en was 91 jaar oud. Naast muziek (diverse koren o.m. kerkkoor en Scola Cantorum, de Achelse fanfare), de kerk (o.m. Orgelvrienden en kerkschilderingen Achel) had hij meer dan gewone interesse in de plaatselijke geschiedenis.

Zo volgde hij het onderzoek van de Tomp en de evolutie van vermeende donjon naar uiteindelijke torenmolen. Hij nam deel aan de diverse molenexcursies die de Goede Stede in de jaren 2003 en 2004 organiseerde.

Ook bij het onderzoek van de melkerij Sint-Isidorus, waar hij jaren lang werkte, kon hij interessante wetenswaardigheden doen optekenen.

Het documentatiecentrum Dr. Bussels mocht van hem ook enkele waardevolle schenkingen ontvangen.

Bert zijn leven was geven en zich geven.