Erfgoed rond Dr. Mathijsen

De gemeente Hamont-Achel bewaart enkele herinneringen aan het leven en werk van dr. Mathijsen

Originele publicaties van Dr. Mathijsen

In 1984 kocht de gemeente Hamont-Achel een uitzonderlijke bundel met de originele werken van Mathijsen (1854 Luik, 1857 Den Bosch, 1859 Parijs, 1860 Leipzig, en twee necrologia uit 1878).

Grafmonument en straatnaam.

Hamont houdt nog steeds de herinnering aan dokter Mathijsen levendig. Er is een indrukwekkend grafmonument dat zich heden aan de noordoostzijde van het koor bevindt en dat vermoedelijk door de geneeskundige dienst van Utrecht kort na 1878 opgericht en bekostigd werd.

De gemeente Hamont heeft ook een straatnaam naar hem genoemd: de verbindingsweg tussen de Bosstraat en de Deken Dolsstraat, langsheen de Napoleonsmolen.

Ook is de woning van de familie Mathijsen in de Achelpoort (huisnummer 12), ondanks enkele verbouwingswerken nog steeds bewaard. De lokale Geschied- en heemkundige Kring ‘De Goede Stede Hamont’ heeft, in samenwerking met het stadsbestuur van Hamont-Achel, ter gelegenheid van dit dubbel eeuwfeest er een gepaste plaquette aan laten brengen.

 Sigarenbandje ‘De Majoor’

Een ander mooi voorbeeld van nawerking is het sigarenmerk “De Majoor” van de Hamontse sigarenfabrikant Boonen in de Keunenlaan (firma Boonico). Op de sigarenbandjes prijkt het portret van dokter Mathijsen. De overlevering wil dat rijksarchivaris M. Bussels die tot 1936 schoolmeester te Hamont was aan Boonen de suggestie meegaf om dokter Mathijsen te vereeuwigen in het sigarenbandje en een merk te noemen onder de titel ‘De Majoor’.

Postzegel in Nederland