De familie Spaas

De familie Spaas uit Hamont, een teutenfamilie.

De vroegste sporen van de familie Spaas liggen in Grote-Brogel.
Vanaf de tweede helft van de 17de eeuw is de familie Spaas aanwezig in Hamont.
Vanaf dan zijn er huwelijken met zonen en dochters van andere teutenfamilies uit Hamont en Achel.
Dat is een aanduiding dat de familie al betrokken was bij de teutenhandel. Het oudste teutencontract van de familie
dateert van 1747. Het is een contract van de compagnie Ballings in Stolwijk waarin een zekere Michiel en Theodoor Spaas als compagnon vermeld worden.

De familiekroniek van de familie Spaas
Er wordt momenteel hard gewerkt aan een boek over de geschiedenis van deze teutenfamilie vanaf de 19de eeuw
tot en met de eerste helft van de 20ste eeuw. In deze periode beleven de kinderen en kleinkinderen van notaris
Adriaen Spaas 1771 –1852 en Catherina Claes 1779 – 1866 het hoogtepunt van de Hamonter teutenhandel. Vanaf de tweede helft van de 19de eeuw startten de families Spaas in Hamont verschillende bedrijven. Na de eerste wereldoorlog, wanneer de meeste teutencompagnies gestopt zijn, worden er bedrijven opgericht in Weert, Bodegraven en Hasselt.

De familiekroniek verhaalt de geschiedenis van 4 generaties, en wordt geïllustreerd met tientallen prachtige foto’s
uit het familiearchief.Leo Spaas als jonge man

De familie reünie.

Ter gelegenheid van de publicatie van dit boek wordt een familie reünie georganiseerd, waarop het boek gepresenteerd zal worden.

Datum: zaterdag 19 september 2020
Plaats: Michielshof, Michielsplein 3, Achel

Programma

 • Vanaf 11u tot 13u is de Teutenkamer in het Ursulinenklooster in Hamont open voor een bezoek.
  Voor de liefhebbers zal er ook een kleine gids klaar liggen voor een Spaas-wandeling door Hamont.
  Adres: Ursulinenklooster, Kloosterstraat 2, 3930 Hamont
 • Vanaf 13u30: welkom met een drankje in het Michielshof in Achel.
 • 14u30 tot 16u15: het officiële gedeelte met een schets van de familiegeschiedenis en de presentatie van
  het boek ‘De kroniek van de familie Spaas’. Dit wordt muzikaal omkaderd door Roeland Hendrikx.
 • 16u15: familiefoto, receptie en buffet
 • Het einde is voorzien rond 20u


 • Jan Willem Spaas met echtgenote en 2 kinderen

  Inschrijvingen

  U kunt zich hier inschrijven voor de familie reünie. De deelnameprijs bedraagt 60 Euro. Hier kunt u ook een boek reserveren. Het boek kost 40 Euro.
  Dit kan ter plaatse afgerekend worden, maar het gemakkelijkst is wanneer het bedrag op voorhand gestort wordt op de rekening BE51 7340 4754 5062 van de ‘Geschied en Heemkundige Kring /De Goede Stede Hamont’, met vermelding van het aantal inschrijvingen.

  Contact
  U kunt ons contacteren via mail:
  spaas2020 @ gmail.com  De tuin achter de Posthoorn

  De organisatie van deze reünie en ook de uitgifte van het boek gebeuren door de ‘Geschied en Heemkundige Kring De Goede Stede Hamont’.

  Privacyverklaring