Overlijden van Dom Marc Gallant, voormalig abt van de Achelse Kluis, in de trappistenabdij van Orval.

Vrijdag 12 januari overleed Dom Marc Gallant, voormalig abt van de Achelse Kluis, in de trappistenabdij van Orval.

Wij hebben dom Marc tijdens zijn ruim 10-jarig verblijf in de Achelse Kluis (1995-2006) steeds ervaren als een overtuigde christen met een open hart en een sterk verantwoordelijkheidsgevoel. Zijn levensspreuk (‘wapenspreuk’) was: Zoekt was boven is (Coll3.1).
Hij heeft ernstige pogingen ondernomen om de Achelse Kluis als een hernieuwde volwaardige trappistenabdij herin te richten. Helaas heeft de tijdsgeest hem daarbij zodanig tegengewerkt en had hij af te rekenen met tegenslagen.

Vernieuwend
Binnen het slot bracht hij rust en ondersteunde volop nieuwe roepingen. Tegenover de buitenwereld ondernam hij nieuwe initiatieven: een restauratieprogramma van een aantal werkgebouwen werd succesvol afgerond. Er stond nog meer op het lijstje van de abt.

Onze kring van Hamont vond voor hem een belangrijk document uit 1859, nl het Koninklijk Besluit van de eerste oprichting van de brouwerij. Zo kon hij zonder onoverbrugbare administratieve moeite in 1998 de brouwerij heroprichten. Dom Marc heeft hierdoor ongewild de gemeente Hamont-Achel plots op de wereldkaart geplaatst!

Hij faciliteerde geëngageerde christenen uit Hamont-Achel en omgeving om in de Kluis een jaarlijkse cyclus van lezingen te organiseren: de Abdijavonden. De organisatie kon in haar bestaan tot op heden rekenen op duizenden deelnemers.

Een materieel pronkstuk werd het zeer degelijke nieuwe orgel van B. Hurvy dat in 1998 werd ingespeeld en een nieuw elan moest bezorgen aan de koorzang.

Uitstekende relatie met onze vereniging
Onze kring kreeg bovendien, dank zij zijn tussenkomst, het rijke bidprentjesarchief van pater Domien De Jong, dat als privéverzameling eigenlijk niet meer thuishoorde in de Kluis.
Ook werd in 2000 het bescheiden maar belangrijk archief van het Achelse klooster Catharinadal ontdekt in een ‘kluis’ dat vroeger beheerd werd door pater Domien. Dom Marc heeft op een correcte manier via onze kring deze stukken aan het Rijksarchief afgestaan.

Ondanks het feit dat in 2006 zijn werk nog niet was afgerond, maar hij reeds langer dan in de statuten was voorzien als abt werkzaam was, nam hij in dat jaar ontslag.
Marc verbleef uiteindelijk terug in de abdij van Orval, waar hij voor zijn verblijf in Achel al geruime tijd novicenmeester was geweest. Hij overleed er op 12 januari 2018, na een langdurige ziekte.
Wij zullen deze noeste West-Vlaming, broeder Marc, van de familie Gallant – hij was afkomstig van Wervik- dankbaar herdenken.