Mis ter gelegenheid van de zaligverklaring van pater Jordan.

De Mis ter gelegenheid van de zaligverklaring van pater Jordan, stichter van de Salvatorianen, gecombineerd met de start van een bevraging bij de gelovigen, in opdracht van paus Franciscus. De bisschop van Hasselt, Patrick Hoogmartens ging voor. De organisatie lag in handen van de Salvatoriaanse Familie.
De bevraging bij gelovigen, maar ook iedereen die worstelt met geloof worden uitgenodigd om de kerk met hun bevindingen te verrijken. Officieel heet dit het synodaal proces. In 2023 zal de paus met deze bevraging op het hoogste niveau de grote synode organiseren.
In de kerk van Hamont werd voor ons bisdom het startschot gegeven.

Alle parochiefederaties van Limburg waren er uitgenodigd.
Een video-impressie vindt u hier .