Kwartaalblad Grevenbroeker Echo’s sluit het jaar 2023 af!

Het kwartaalblad Grevenbroeker Echo’s sluit het jaar 2023 af met een reeks van 10 artikels. Heemkunde en erfgoed staan er zoals gewoonlijk centraal.

Vooreerst wordt hulde gebracht aan onze nog zeer actieve heemkundige honderdjarige ! Harry Van de Broek. Hij presteert het zelfs om in dit nummer nog twee bijdragen te leveren over de familie Ballings en over de volkstelling van Hamont in 1796. Wie doet hem dat na?

In een ander artikel lezen we over de poging in 1971 om een eerste heemkundige kring op te richten, met nota bene Harry in een belangrijke rol. Helaas was die vereniging toen geen lang leven beschoren.

Interessant is de studie van M. Schuurmans over de Achelse familie Laukens, waarvan de oudste documenten terug gaan tot de 15de eeuw. Ook gaat hij in op een smokkelverhaal uit 1808 in Hamont.

Ronny Mertens vervolgt zijn reeks over Hamontse missionarissen met pater Willem Leyssen, actief in Congo.

Wat in de toekomst een grote uitdaging wordt voor onze geschiedbeoefening is de toepassing van Artificiële Intelligentie. Guy Rijcken ziet alvast goede toepassingen in het verduidelijken en bewerken van oude (onduidelijke of vergeelde) foto’s.
Een mooie foto van de drie gezusters Simons uit 1910 prijkt op de middenpagina.

Uitzonderlijke en kwalitatief hoogstaande foto uit 1910 met de Teutendochters Simons, v.l.n.r. Jacoba, Hendrika en Maria.

Voor wie interesse heeft is het moment aangebroken om een abonnement te nemen. Voor vier boekjes per jaar betaalt u slechts 12,50 EUR
Info op De Goede Stede Hamont/Bestelling Grevenbroeker Echo´s