Jongste nummer van De Grevenbroeker Echo´s gratis voor bejaardentehuizen van Hamont-Achel.

De Geschied- en Heemhundekring De Goede Stede Hamont heeft onder meer dank zij inspanningen van een aantal vrijwilligers ruim 100 boekjes van het jongste nummer (dat intussen mooie reacties teweeg brengt) gratis aan onze bejaardenhuizen van Hamont-Achel bezorgd. Het is een speciale editie voor de twee bejaardentehuizen. Ook de inwoners van de Achelpoort tot de Budelpoort kregen een gratis exemplaar in de bus.

Gewoonweg om onze – in deze tijd – sterk geïsoleerde bejaarden, even te verwennen met het bruisende Hamont van 75 jaar geleden.

De Goede Stede Hamont probeert op deze manier ook een klein sociaal steentje bij te dragen tijdens de Corona-crisis