Hoog bezoek van de Kruisheren aan het graf van vicaris Blessing en bisschop Creemers in de aula van het kerkhof van Achel.

Donderdag 2 juni brachten twee Kruisheren, Peter Snijkers en een Afrikaanse Kruisheer, samen met de overste van een zusterklooster uit Bondo (RDCongo) een bezoek aan het graf van monseigneur Blessing, tijdens zijn laatste verblijf te Achel in 1982 overleden. Hij stichtte in de jaren 1920 een missiepost van de Kruisheren in Bondo, Noord-Kongo en werd er apostolisch vicaris. Zijn opvolger, pater Creemers, ook in Achel begraven, werd de eerste bisschop van deze missie

Voor de zuster-overste was het een erg emotionele ontmoeting in de Aula op het kerkhof. Bij de korte religieuze plechtigheid was ook schepen Joren Mertens aanwezig, wat zeer gewaardeerd werd.

Veel dank was er voor de zeer zorgvuldig bijgehouden ‘erehaag’ van grafstenen van de Kruisheren, die in Achel verbleven hebben.