Belevingscentrum/ Inspiratiepunt Achelse Kluis

Donderdag 1 juni om 15 u werd het kersverse ‘inspiratiepunt Achelse Kluis’ plechtig geopend. De eerste toespraak werd door burgemeester Theo Schuurmans gehouden. Hij hamerde vooral op de lange voorbereidende gesprekken die hij met de abt van Westmalle voerde en de wens van het stadsbestuur om een erfpacht op de gehele site te verkrijgen, dat evenwel in een later stadium beperkt werd tot het voormalige poortgebouw. Gelukkig maar, want een toekomstig beheer van de hele site zou de kleine gemeente Hamont-Achel nooit kunnen dragen.
Uiteraard gingen veel woorden van dank naar allerlei instanties die bij het project ‘De Groote Heide’ en haar nieuwe stek bij het ‘Inspiratiepunt’, mogelijk maakten. In het bijzonder was er dank voor de voormalige abt van Westmalle, Dom Natanaël. De abdij was Westmalle bekostigde ook nog de grote herstellingswerken aan het poortgebouw.
Ook schepen Guy Joosten, als directeur van het project De Groote Heide legde in zijn speech de nadruk op het belang om toeristen, wandelaars, fietsers via het Inspiratiepunt de brede regio te laten ontdekken. Daartoe is een zeer modern onthaal en een belevingsruimte gecreëerd

Schepen Guy Joosten tijdens zijn toespraak op 2 juni voor de vrijwilligers van de Groote Heide

In opdracht van het stadsbestuur, met (tot juli 2022) als coördinerende schepen Roger Mertens, werd in het voormalige poortgebouw van de Achelse Kluis een onthaalpunt en een belevingsruimte ingericht. Het nieuwe stadsbestuur, met Guy Joosten als bevoegde schepen, heeft intussen het project afgerond en de nieuwe naam Inspiratiepunt ‘De Groote Heide’ gegeven.
Elke Spelters en Bjorn de Waal verzorgden de dagelijkse contacten en concrete succesvolle uitwerking ervan

Het aangestelde ontwerpbureau Bailleul ontwikkelde naast het toeristisch onthaal van de Groote heide drie tentoonstellingsluiken ‘ter inspiratie’. Deze hebben betrekking op enkele aspecten van de geschiedenis van de Achelse Kluis zelf:

– het thema Economie en ambachten
– het thema grens en oorlog
– het thema bier (trappist)

De eerste twee thema’s werden door onze kring bijna volledig gestoffeerd en voorzien van voorwerpen uit de collectie van het Documentatiecentrum Dr. Bussels

Ongetwijfeld is dit inspiratiepunt een mooie en goed ‘verteerbare’ opstap naar meer ontdekken in de Achelse Kluis zelf, maar ook verder in onze regio, langs beide zijden van de grens.
De eerste reacties op 1 en 2 juni waren unaniem lovend.

Een vervallen poortgebouw heeft een merkwaardige her opstanding gekregen en met de plannen van de nieuwe eigenaar, Jan Tormans en zoon is er een grote verwachting dat ook de rest van het klooster in nieuwe pracht zal herschapen worden.

Wij duimen ervoor