De familie Spaas

De familie Spaas uit Hamont, een teutenfamilie.

De vroegste sporen van de familie Spaas liggen in Grote-Brogel.
Vanaf de tweede helft van de 17de eeuw is de familie Spaas aanwezig in Hamont.
Vanaf dan zijn er huwelijken met zonen en dochters van andere teutenfamilies uit Hamont en Achel.
Dat is een aanduiding dat de familie al betrokken was bij de teutenhandel. Het oudste teutencontract van de familie
dateert van 1747. Het is een contract van de compagnie Ballings in Stolwijk waarin een zekere Michiel en Theodoor Spaas als compagnon vermeld worden.

De familiekroniek van de familie Spaas
Er wordt momenteel hard gewerkt aan een boek over de geschiedenis van deze teutenfamilie vanaf de 19de eeuw
tot en met de eerste helft van de 20ste eeuw. In deze periode beleven de kinderen en kleinkinderen van notaris
Adriaen Spaas 1771 –1852 en Catherina Claes 1779 – 1866 het hoogtepunt van de Hamonter teutenhandel. Vanaf de tweede helft van de 19de eeuw startten de families Spaas in Hamont verschillende bedrijven. Na de eerste wereldoorlog, wanneer de meeste teutencompagnies gestopt zijn, worden er bedrijven opgericht in Weert, Bodegraven en Hasselt.

De familiekroniek verhaalt de geschiedenis van 4 generaties, en wordt geïllustreerd met tientallen prachtige foto’s
uit het familiearchief.Leo Spaas als jonge man

De familie reünie.

Ter gelegenheid van de publicatie van dit boek wordt een familie reünie georganiseerd, waarop het boek gepresenteerd zal worden.
Het programma wordt later medegedeeld.
Datum: zaterdag 19 september 2020, om 13u30
Plaats: Ursulinenklooster, Kloosterstraat 2, 3930 HamontJan Willem Spaas met echtgenote en 2 kinderen

Inschrijvingen

Van zodra het programma en de deelnameprijs bekend zijn, kunt u zich inschrijven via deze site.
Dit is gepland voor januari 2020

Contact
U kunt ons contacteren via mail:
spaas2020 @ gmail.comDe tuin achter de Posthoorn