Welkom op hamontachel.com

Welkom

Deze erfgoedwebsite belicht Hamont-Achel vandaag met een knipoog naar haar verleden in de vroegere heerlijkheid Grevenbroek. Kom hier meer te weten over de teuten, de geschied- en heemkundige kring De Goede Stede Hamont-Achel, het documentatiecentrum Dr. Bussels te Hamont en het Bidprentjesarchief.

Neem archeologie in Hamont-Achel serieus!!! Volg het voorbeeld van bouwbedrijf Lamers Geen hinder voor de bouwheer en ook geen commotie Wanneer de bodem al oppervlakkig wordt bekeken kunnen kenners afleiden of er mogelijk wat te vinden is in de ondergrond. Het is trouwens een totale misvatting dat aannemers zware schade ondervinden wanneer iets ontdekt worden. Juist als zij geen vooronderzoek toelaten en er iets gevonden wordt, ontstaat mogelijk een probleem. Als aannemers of bouwheren doelbewust verzwijgen, laat staan archeologisch materiaal vernietigen, staan daarop zware boeten. Vroeg of laat worden de leden van heemkringen toch op de hoogte gesteld van deze slechte praktijken en dat is voor het imago van onze culturele stad Hamont-Achel nooit goed. Dus bij deze een oproep aan alle eigenaars, aannemers en gemeentediensten om archeologisch vooronderzoek op voorhand en tijdig toe te laten! Als bij de aanvangsfase van werken men sterk vermoedt dat er archeologisch materiaal te vinden is, worden opgravingen trouwens door de overheid uitgevoerd en betaald. De lokale heemkringen willen daarbij iedereen helpen

Kamperen in Hamont-Achel voor de jeugdverenigingen!

Ieder jaar opnieuw trekken er massaal veel jeugdverenigingen richting Hamont-Achel

en slaan er hun tenten op.

De schutterij Sint Anna van Achel liet zich reeds herhaalde malen opmerken in haar prachtig uniform.

TE BEZOEKEN: IEDERE EERSTE ZATERDAG VAN DE MAAND VAN 14 - TOT 17 UUR - KLOOSTERSTRAAT 2 TE HAMONT.
In de ontvangstkamer van het ursulinenklooster te Hamont werd “Teutenerfgoed” geïntegreerd.

Tijd om het vakantiegevoel op te wekken bij de Femmaleden van Hamont door met een barbecue uit te halen, samen met een fietstocht die helaas in het water viel! Goed georganiseerd samenzijn door de bestuursploeg van Femma Hamont voor haar leden.

OKRA trefpunt Hamont bezocht “de brandweerkazerne Noord-Limburg” in Bree en konden kennis maken met hun activiteiten, eerst met een uitgebreide video en nadien een rondleiding in het oproepcenter, hun kledij, het wagenpark - met hun inhoud van blu

Volgende week verschijnt het zomernummer van Grevenbroeker Echo´s. In nummer 95 is een aantal artikels opgenomen met een historische en volkskundige achtergrond, opgesmukt met 37 afbeeldingen meestal in kleur.

Zoals reeds gemeld was de toespraak van de Zuid-Afrikaanse Brigadier General Macdonald Letsholo vandaag wel zeer bijzonder. De vertaling ervan werd ons bezorgd door het RAF-Memorial Hamont-Achel :

 

Derde keer goede keer 

 

Poppievelden aan Achelse Kluis trekken trouwlustigen aan
Wel fotogeniek, maar met een harde historische achtergrond...

Pagina's